מוקד טלפוני: 1-700-707-233

דוח בדיקת קרינה לדוגמא


דו"ח בדיקת קרינה

דוח בדיקת קרינה הוא בעצם המסמך שמעניק לנו מודד הקרינה בסוף הבדיקה. במידה ונמצאו חריגות ברמות הקרינה, נתבסס על הדוח בפנייה לרשויות או הגורמים הרלוונטיים. לכן, יש מידע שחשוב שיופיע בדו"ח – אחרת לא נוכל להשתמש בו:

1. שם מודד הקרינה, מספר ההיתר והתוקף שלו.

2. היתר ואישור כיול בתוקף עבור מכשירי המדידה.

3. שעת הבדיקה ותנאי מזג האוויר.

מודד קרינה מוסמך ומקצועי יספק לכם גם הסברים על תוצאות רמות הקרינה שנמצאו והמלצות על פעילות למניעת קרינה. נהוג גם להוסיף תמונות של מקום המדידה לדוח מדידת הקרינה.

בדיקת קרינה נחלקת לבדיקת קרינה חשמלית ובדיקת קרינה סלולרית, כך גם בדוח בדיקת הקרינה, צריכה להיות חלוקה ברורה של הנתונים לגבי כל סוג קרינה.

 מכשיר למדידת קרינה
 

בדיקת קרינה סלולרית

מדידת קרינה סלולרית היא בעצם מדידה של קרינה בלתי מייננת בתחום תדרי הרדיו - RF וכך נראה דו"ח הקרינה: 

::  תאריך ביצוע המדידה: 7.3.2013

::  כתובת ביצוע המדידות: הגן הטכנולוגי, בניין 2, ירושלים

::  המדידות נערכו בנוכחות: ישראל ישראלי

::  סוג המדידות: מדידות צפיפות הספק קרינה אלקטרומגנטית

אפיון שיטה ומיקום המדידה

::  תנאי ביצוע מדידה: בשימוש תומך מחומר מבודד בגובה 6.7 m מעל פני השטח. מזג האוויר – בהיר.

::  השתייכות האתר, תדרי שידור: סביבה עירונית - מוקדי שידור סלולרים פועלים בתדרים: 872,951 MHz.

תוצאות מדידת צפיפות הספק קרינה אלקטרו מגנטית

שם הנקודה
צפיפות הספק
סף סביבתי %
זמן מדידה
אולם גדול צד צפוני
0.003 0.008 11.00
אולם גדול צד מערבי
0.001 0.003 11.06
אולם גדול במרכז
0.001 0.003 11.12
אולם גדול צד דרומי
0.002 0.003 11.18
משרד אמצעי
0.001 0.003 11.24
אולם קטן
0.001 0.003 11.30
פיר
0.001 0.003 11.36
מטבחון
0.001 0.003 11.42
חדר שרתים
0.001 0.003 11.48

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.

הסבר תוצאות מדידת קרינה סלולרית

ארגון הבריאות העולמי קבע כי רמת החשיפה המרבית המותרת של בני-אדם לקרינה בתחום תדרי הרדיו, בתדר MHz 950 , היא 450 מיקרו ואט לסמ"ר, סף זה אומץ ע"י המשרד לאיכות הסביבה כ-סף בריאותי.

קרינת הרקע בבית מגורים טיפוסי בסביבה עירונית אינה עולה על 5 מיקרו ואט לסמ"ר. המשרד לאיכות הסביבה קבע סף סביבתי לחשיפה במקומות בהם שוהים אנשים ברציפות לאורך זמן כגון בתוך בתים, משרדים וכדומה. סף זה עומד על עשירית מהסף שקבע ארגון הבריאות העולמי. לגבי אזורים שאינם מאוכלסים ברציפות לאורך זמן הסף הסביבתי הינו 30 % מהסף שנקבע על ידי ארגון הבריאות העולמי.

 בדיקת קרינה סלולרית

 

 


בדיקת קרינה חשמלית

בדיקת קרינה חשמלית היא בעצם מדידת שדה מגנטי בתחום תדרי רשת החשמל – ELF וכך נראה דו"ח הקרינה:

::  תאור מיקום המדידה: משרדי עבודה.

::  תנאי ביצוע המדידה: גובה המדידה מעל רצפה 6/ קומה בבניין, מזג האוויר בהיר.

::  מקור השדה: רשת חשמל, ארון חשמל קומתי

דו"ח מדידות שדה מגנטי

שם הנקודה
V/m שדה חשמלי
mG שדה מגנטי
מרחק הנקודה ממקור- מ'
גובה נקודת המדידה
זמן המדידה
אולם גדול צד צפוני
3 0.2 12 1 11.00
אולם גדול צד מערבי
2 0.1 12 1 11.06
אולם גדול במרכז
3 0.3 7 1 11.12
אולם גדול צד דרומי
2 0.01 15 1 11.18
משרד אמצעי
2 0.7 7 1 11.24
אולם קטן
4 1.9 1 1 11.30
פיר
2 0.3 6 1 11.36
מטבחון
2 0.4 6 1 11.42
חדר שרתים
5 1.1 1 1 11.48

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.

הסבר תוצאות מדידת קרינה חשמלית

ארגון הבריאות העולמי קבע כי רמת החשיפה הרגעית המרבית המותרת של בני-אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 50 הרץ, הינה 1000 מיליגאוס.

הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן קבע כי מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי ממוצע (על פני 24 שעות) העולה על 2 מיליגאוס הינם "גורם אפשרי לסרטן". לפי המלצות של משרד להגנת הסביבה , שדה מגנטי במקומות שהות אנשים 8 שעות לא צריך לעבור 5.2 מיליגאוס. המשרד לאיכות הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויופעלו בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור ממרכיבים השונים של רשת החשמל.

סיכום תוצאות מדידת הקרינה

לא קיימת בעיית חשיפה לקרינה. באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד לאיכות הסביבה.


המלצות על בודקי קרינה

בדיקת קרינה מקצועית צריכה להתבצע על ידי בודק קרינה מסומך, שיכול לספק לנו דוח מדידת קרינה ברור ומדויק. ריכזנו עבורכם כאן באתר רשימת המלצות על בודקי קרינה מוסמכים לפי חוות דעת של אלפי לקוחות קודמים. ההמלצות של הלקוחות מתקבלות רק בשיחה טלפונית עם לקוחות אמיתיים שקיבלו שרות ממודד הקרינה שברשימה.


אין לעשות שימוש בתוכן ללא אישור בכתב (ניתן לקבל אישור בתנאים מסויימים). שימוש בתכנים ללא אישור מהווה הפרת חוק זכויות יוצרים ויהווה עילה לתביעה.

שים לב! הנך מחובר בשם הלקוח . התנתק